Veleposlaništvo RS Tokio /Novice - SLO /

06. 03. 2020

Ustanovitev »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO / International Research Centre for Artificial Intelligence (IRCAI) under the Auspices of UNESCO«, podpis pogodbe o ustanovitvi, četrtek, 5. marec 2020

V Sloveniji bo nastal »Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco« pod okriljem UNESCO

Minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, in namestnik generalne direktorice UNESCO za področje komunikacij in informacij, dr. Moez Chakchouk, sta v četrtek, 5. marca 2020 podpisala uradno pogodbo o ustanovitvi »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« (International Research Institute on Artificial Intelligence = IRCAI), ki bo deloval pod okriljem UNESCO v Ljubljani.

Po izjemnem uspehu 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki ga je Slovenija gostila septembra 2017 in s tem povezanim dvigom prepoznavnosti RS v globalnem okolju, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport maja 2018 podalo pobudo za ustanovitev centra.

Vodstvo UNESCO se je novembra 2018 pozitivno odzvalo na pobudo MIZŠ ter pozvalo k pripravi podrobnejšega predloga za ustanovitev centra. MIZŠ je na UNESCO posredoval dodelan predlog, ki predvideva, da bo center v začetni fazi zaživel v okviru Inštituta Jožef Stefan (IJS) v Ljubljani.

Končna odločitev o tem je bila sprejeta na zasedanju generalne konference UNESCO 26.11.2019 v Parizu, kjer je vseh 193 držav članic UNESCO center soglasno in z veliko podporo potrdilo.

Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.

Center bo združeval različne deležnike s širokim spektrom znanj iz celega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja umetne inteligence. Center bo presegal meje Slovenije in meje Evrope. Center bo vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.

Center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja slovenske vlade in UNESCO v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, kjer smo se uveljavili kot globalna in vodilna država na tem področju. Center postavlja Slovenijo v vrh globalnega tehnološkega dogajanja. Posebej na področju umetne inteligence je Slovenija izjemno aktivna tudi v drugih mednarodnih organizacijah kot so OECD, Svet Evrope ter Evropska unija. Prav tako je bil slovenski strokovnjak nedavno imenovan za člana svetovalne skupine, ki bo pripravila besedilo novega UNESCO priporočila o etiki umetne inteligence.

IRCAI bo prvi globalni center za področje umetne inteligence pod okriljem UNESCO in bo hkrati tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu. Pogovori s prvimi državami članicami že potekajo v tej smeri.

28. 02. 2020

OBVESTILO ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE

Japonska vlada je 24. februarja 2020 sprejela strategijo zajezitve virusa covid-19 v državi. V skladu z oceno japonske vlade nadaljnje preprečitve virusa covid-19 na Japonskem ni mogoče izključiti, zato so bili sprejeti številni ukrepi, od odpovedi množičnih zborovanj in dogodkov z večjim številom obiskovalcev, do določenih omejitev na lokalni ravni.

V primeru, da oseba, ki potuje na Japonsko, kaže simptome okužbe z virusom covid-19, lahko pričakuje potovalne zamude in karantenske ukrepe, ki lahko vključujejo znatne stroške, v primeru neustreznega potovalnega zdravstvenega zavarovanja. 

Svetujemo, da pred vsakim odhodom na Japonsko:

  • Spremljate vstopne pogoje na Japonsko, glede katerih imajo zadnje informacije veleposlaništva ali konzulati Japonske;

  • Spremljate ažurne informacije objavljene na spletnih straneh Svetovne zdravstvene organizacije (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/)

  • Izvedete registracijo svojega potovanja na ministrstvu za zunanje zadeve preko obrazca: "Podatki o potovanju v tujino".

 

Ob bivanju na Japonskem vedno spoštujete navodila lokalnih oblasti. Spletna stran pristojnega ministrstva za zdravje:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html

Če menite, da ste zboleli, sledite naslednjim navodilom:

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

Za nujne primere smo vam na veleposlaništvu na voljo na dežurni številki: 03-5468-6275 ali na +8190 1404 8999.

Slovenskim državljanom v tej državi svetujemo, da upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in navodila ter usmeritve lokalnih oblasti.

27. 02. 2020

OBVESTILO ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE – REPUBLIKA KOREJA (JUŽNA KOREJA)

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v državi potrdila prisotnost novega koronavirusa (covid-19). Simptomi bolezni so podobni pljučnici in sicer: vročina, kašelj in občutek pomanjkanja zraka. 

Slovenskim državljanom v tej državi svetujemo, da upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in navodila ter usmeritve lokalnih oblasti. 

Tistim, ki se odpravljate domov, svetujemo da to opravite na varen način z uporabo komercialnih prevoznih sredstev. Priporočamo vam, da pri načrtovanju poti spremljate razvoj širjenja virusa in njegove prisotnosti po območjih. 

Za lažje načrtovanje poti preverite, katere letalske linije delujejo. Za dodatno pomoč se obrnite na pristojno veleposlaništvo.  

Dodatne informacije o stanju širjenja virusa: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Slovenskim državljanom svetujemo, da zaradi epidemije novega virusa covid - 19 in s tem povezanimi omejevalnimi ukrepi korejskih oblasti, preložijo nenujna potovanja na območje Daeguja in območje mesta Cheongdu. Pri potovanju v ostale predele Republike Koreje in bivanju tam priporočamo ustrezno previdnost in upoštevanje morebitnih ukrepov lokalnih oblasti.