Veleposlaništvo RS Tokio /Informacije za popotnike /

Opozorilo pred nevarnostjo tajfunov

Sezona tajfunov na Japonskem traja od junija do decembra, s povečano aktivnostjo med julijem in septembrom. Podatke o moči in smeri tajfunov redno objavlja Japonska meteorološka agencija - Japan Meteorological Agency, kjer so objavljeni tudi podatki in opozorila v angleščini. Kadar so tajfuni posebno močni, lahko pride do odpovedi letalskih in železniških povezav, zato svetujemo, da se pred odhodom pozanimate pri vašem potovalnem agentu oziroma letalski liniji.

Tajfuni so močne tropske nevihte z nizkim zračnim pritiskom, močnimi padavinami in vetrovi. V obalnih predelih Japonske lahko povzročijo visoko valovanje,  večkrat sprožijo plazove,  še posebej, če tajfunu sledi potres. Nevarnosti  tajfunov se je moč izogniti z rednim preverjanjem podatkov in z začasno preložitvijo potovanja.

 

Vožnja z mednarodnim vozniškim dovoljenjem izdanim na podlagi Ženevske konvencije o cestnem prometu iz leta 1949

Slovenski državljani lahko na Japonskem vozijo z mednarodnim vozniškim dovoljenjem izdanim na podlagi ženevske konvencije, ki se v RS izdaja od maja 2018.

Vožnja s slovenskim vozniškim dovoljenjem, s priloženim japonskim prevodom ni več dovoljena.

Zamenjava vozniškega dovoljenja

Za pridobitev japonskega vozniškega dovoljenja je potrebno imeti naslednje dokumente:
• Slovensko vozniško dovoljenje
• Prevod slovenskega vozniškega dovoljenja v japonski jezik (lahko pripravi Veleposlaništvo RS v Tokiu).
• Predhodno pridobljeno japonsko vozniško dovoljenje (če obstoja).
• Potrdilo o dovoljenju za prebivanje na Japonskem
ALI
• Potrdilo lastnika nepremičnine, v kateri prosilec stanuje na Japonskem, da prosilec biva v njegovi nepremičnini. Potrdilo mora vsebovati obdobje bivanja ter odnos med lastnikom nepremičnine in prosilcem. Pismo lahko izda tudi direktor hotela, a ni nujno, da bo vsak hotel pripravljen izdati tako pismo.
• Dokument, ki dokazuje, da ste v Sloveniji pred prihodom na Japonsko živeli vsaj tri mesece. Zadostuje slovenski potni list, ki je bil izdan vsaj tri mesece pred prihodom na Japonsko. V nasprotnem primeru se lahko poleg veljavnega priloži potni list, ki je že potekel.
• Fotografija, stara največ 6 mesecev.

Pogoji za pridobitev japonskega vozniškega dovoljenja:
• Prosilec mora biti star vsaj 18 let.
• Vsaj trimesečno bivanje v državi, kjer je bilo pridobljeno vozniško dovoljenje.
• Dioptrija 0,7 ali boljša za obe očesi in 0,3 ali boljša za posamezno oko.

Če je bilo prosilcu v preteklosti japonsko vozniško dovoljenje odvzeto, je postopek pridobitve novega drugačen od navedenega v tem opisu.

Potek izpita
Prosilec mora opraviti teoretični in praktični del izpita. Teoretični del izpita je opravljen v enem dnevu in lahko poteka v angleščini. Po uspešno opravljenem teoretičnem delu, se prosilec prijavi na praktični del. Čakalna doba za praktični del je običajno 1 do 2 tedna, lahko pa tudi daljša (o.p. septembra 2013 je čakalna doba v Tokiu trajala 1 mesec). Člani izpitne komisije na praktičnem delu običajno ne govorijo tujih jezikov zato je priporočljivo osnovno znanje japonskega jezika.

Stroški (september 2013)
• Taksa ob oddaji prošnje: 2.200 jenov (za osebna vozila)
• Taksa ob izdaji vozniškega dovoljenja: 2.050 jenov (za osebna vozila)

- - -

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani občinske uprave v Tokiu (v angleščini):
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/foreign/gaimen/pdf/en.pdf